el Tschaikhana

In loving memory of our
dear friends’ Adelheid Heusser
lovely el Tschaikhana’s

Eiko, Mou-Tan and Narev
living many happy years with us

Eiko el Tschaikhana
Karima el Tschaikhana
Mou-Tan el Tschaikhana
Mellon el Tschaikhana
Ninja el Tschaikhana
Ch. Narev el Tschaikhana
Naruma el Tschaikhana
Nadine el Tschaikhana

next